เผยแพร่ข่าวสาร

บอกกล่าวผู้อื่นเกี่ยวกับ Global 4/14 Day กรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อที่จะส่งข้อความ

Global 4/14 Day จะมีขึ้นในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2568 เป็นวันที่คนทั่วโลกร่วมกันอธิษฐานให้เด็กๆใน 4/14 Window โปรดจดไว้ในปฏิทิน

เพื่อนของคุณได้เชิญชวนคุณให้เข้าชม www.Global414Day.com และเข้าร่วมโครงการ

คุณมี 100 ตัวอักษรเหลือ